Tuesday, February 19, 2013

რუსთაველი მეტალურგების პროტესტი


მანონ ბოკუჩავა, ქვემო ქართლი
humanrights.ge

გასულ კვირას, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა სს ,, ქართული ფოლადი“ მედიის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. დაახლოებით 200-მდე მეტალურგი შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით საწარმოს ადმინისტრაციულ შენობასთან შეიკრიბა. მათი პირველი მოთხოვნა ხელფასების დროული დარიგება და 8 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადასვლის შეჩერება იყო. ასევე, მეტალურგები ითხოვდნენ დაიდოს ახალი ხელშეკრულება მათსა და დამსაქმებელს შორის, სადაც დეტალურად გაიწერება როდის მიიღებენ და რა სახით ანაზღაურდება მათი შვებულებები. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მოთხვნის მიხედვით , საწრმოო ტრავმების შემთხვევაში მეტალურგებს  ხარისხიანი სამედიცინო დახმარება უნდა გაეწიოთ. მათი ნაწილის თქმით, ხშირად გარკევული ტრავმებით მისულებს სამედიცინო დაწესებულაში იმავე დღეს არ იღებენ და 2-3 დღის შემდეგ იბარებენ.

,, ჩვენ რამდენიმე პრობლემა და მოთხოვნა გვაქვს, თუმცა უმთავრესი შრომითი პირობების გაუმჯობესება და ხელფასების დროული დარიგებაა. ხალხი ვერ დაელოდება ერთი კვირა ხელფასის აღებას, რადგან სესხები აქვთ დასაფარი. ასევე, გადასახდელი გვაქვს კომუნალური გადასახადები. მეორე მოთხოვნაა  შეჩერდეს 8 საათაინ სამუშაო გრაფიკზე გადასვლა“, - საუბრობდა, საწარმოს თანამშრომელი, როლანდ კილაძე.
მეტალურგების დასახმარებლად  გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი, ლავრენტი ალანიაც მივიდა. აქციის ორგანიზატორებთან ერთად ალანია საწარმოს მმართველს,  ფარუხ სადიკს შეხვდა. მოლაპარაკებებიდან გამოსული ალანია აცხადებდა, რომ საწარმოს ხელმძღვანელობა განიხილავს ხელფასების 10%-ზრდის საკითხს.

,,აცხადებენ, რომ ხელფასების 20 % ზრდას, როგორც თქვენ ითხოვდით ვერ შეძლებენ. ასევე, მათი თქმით, 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკზე გადასვლის შემთხვევაში თქვენს ტრანსპორტირებას თავად უზრუნველყოფენ“, - მიმართა ალანიამ აქციის მონაწილეებს.

თავად  საწარმოს მმართველი მუშებს სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებისკენ მოუწედებდა და აცხადებდა, რომ ხელფასების ზრდა ვერ მოხდება, თუ არ იმუშავებ. ასევე, მისი თქმით, 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკის შემოღება გადაწყდა, რადგან 12 საათი მუშამ ფოლადსადნობში  გავარვარებულ ღუმელებთან შეუძლებელია ხარისხიანად იმუშაობს.

საბოლოოდ დღის ბოლოს აქცია დაიშალა. მეტალურგებმა პირობი მიიღეს, რომ დროებით შეჩერდება მათი 8 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადაყვანა, ასევე დროულად ჩაერიცხებათ ხელფასები. ,, ჩვენ ველით, რომ განიხილავთ  ჩვენს დანარჩენ მოთხოვნებს, რაც შვებულებებს, ხელფასების ზრდას  და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას ეხება. ასევე, ვითხოვთ საწრმოო ტრავმების შემთხვევაში შესაბამის კომპენსაციებს. თუ ეს მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება გაფიცვა კვლავ გამოცხადდება“, - უხსნიდნენ  მეტალურგები საწარმოს მმართველს.

სხვადასხვა საამქროებში მომუშავე მეტალურგების განსაკუთრებული მოთხოვნაა, რაც შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს მეფოლადეების ანაზაღაურება, რადგან ისინი  ჯამრთელობისთვის  რისკის შემცველ სამუშაოს ასრულებენ. მეტალურგების განცხადებით მათ საწარმოში უკვე, დიდი ხანია ანაზღაურება შრომის შესაბამისი არ არის და ეს უნდა გამოსწორდეს.

Protest of Metallurgists from Rustavi

19.02.2013
Manon Bokuchava, Kvemo Kartli
humanrights.ge

Last week, Rustavi based metallurgist factory JSC Georgian Steel was urgent topic for Georgian media. About 200 metallurgists gathered in front of the administrative building of the factory and requested improvement of labor conditions. Their first request was timely distribution of salaries and cancel shifting to eight-hour working regime. Metallurgists also requested new labor contracts with the employer which will clearly prescribe date and form of reimbursement of their holidays. Besides that, they requested proper medical assistance in case of labor traumas. Part of protesters said sometimes medical centers refuse to serve them and request to come in 2-3 days.

“We have several problems and requirements but improvement of labor conditions and timely distribution of salaries are our top requests. People cannot wait for their salaries because we have to pay debts and communal bills. Our second request is to stop shifting to eight-hour working regime,” said metallurgist Roland Kiladze.

Representative of the United Trade Unions Lavrenti Alania also joined protesters to support metallurgists. He met manager of the enterprise Parukh Sadik together with the protest organizers. Having left the negotiations, Alania said the management will consider 10% increase in salaries.

“They said they cannot increase your salaries at 20% as you requested. Also, he said if you move to eight-hour working regime, the enterprise will provide you with transportation,” Alania told protesters.

The manager suggested the metallurgists to return to working places and said they could not increase salaries unless they stop working. Also, he said the administration has already made final decision on eight-hour working regime because it is impossible to make a metallurgist to properly work with burning stoves during 12 hours.

Finally, the protesters went home. They were promised that shifting process to eight-hour work will be cancelled for some time and that they will timely receive salaries. “We expect you will discuss our other requests too regarding holidays, increase in salaries and proper medical aid. We also request relevant compensations in case of labor traumas. Unless our requirements are satisfied, we will continue protest,” the metallurgists explained to the manager.

The metallurgists working in different workshops request to immediately increase the salaries of steel-workers because their work is dangerous for health. The metallurgists said their salaries have not been relevant to their work for a long time already and it should be improved.

No comments: